ប៊ីប៊ីស៊ីលីកូន

silicone bib

ប៊ីប៊ីស៊ីលីកូន YUESICHUANG មានលក្ខណៈជាផ្សិត កាបូបដែលចាប់បានទាំងអស់ និងងាយស្រួលជូតផ្ទៃ ធ្វើឱ្យការសម្អាតរហ័ស។ជាមួយនឹងការពង្រឹងប៊ូតុងសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានយូរ, អាចលៃតម្រូវបាន...... ប៊ីប៊ីស៊ីលីកូនដ៏ល្អបំផុតនេះមាននៅក្នុងអារេនៃពណ៌ទំនើប និងការរចនាថ្មីៗ ដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវទូខោអាវរបស់ទារកដែលមិនសូវបោកគក់ និងធ្វើឱ្យពេលវេលាញ៉ាំអាហារមានភាពសប្បាយរីករាយ!